Start Uitleg Nieuws Deelnemers Downloads

Uitleg
 

 

 

Start
Feedback
Sitemap

Uitleg

“Historie”

Scouting van jeugdspelers is in het voetbal van alle dag en kent (helaas) een lange traditie. 

Dat levert bij amateurclubs die regelmatig met scoutende collega-clubs te maken krijgen, vervelende situaties op. 
- Veelvuldig worden meerdere spelers vanuit een team benaderd (schieten met hagel);
- Clubs houden er verschillende selectiemethoden op na (proeftrainingen, stages, oefenwedstrijden);
- Selecties vinden plaats tijdens de reguliere competitie;
- Overbelasting en competitievervalsing;
- Sociale context: kind wordt gekoppeld aan een andere omgeving én binnen eigen team
  onvrede : “Waarom word ik niet gescout?” 

Wanneer spelers worden benaderd door een BVO, dan werken de clubs loyaal mee, maar scouting van amateurclubs onderling geeft weerstand.

Er zijn in Nederland een 14- tal RJO’s (Regionale Jeugdopleidingen) die in handen zijn van de BVO’s.
Volgens de KNVB is er op deze manier voldoende landelijke dekking om talenten te scouten en op te leiden.

Het “Convenant” 

In 2013 is een aantal vertegenwoordigers van clubs uit het district West II bij elkaar gaan zitten om het probleem helder te krijgen.
Die werkgroep heeft gekeken naar de aard en omvang van het probleem en daarnaast kritisch naar de richtlijnen van de KNVB hieromtrent.
Dit heeft geleid tot een “Convenant Externe scouting van Jeugdspelers” (klik hier)? , waarin de gedragscode is bepaald die aangesloten clubs hanteren ten aanzien van jeugdscouting.

In mei 2013 zijn 14 clubs uit West II bijeen geweest om het convenant te ondertekenen, waarbij deelnemende clubs ambassadeurs zijn om het convenant breder in de amateur voetbalwereld uit te dragen. 
De KNVB is geïnformeerd over dit initiatief.
 

Positie t.o.v. KNVB 

De KNVB heeft richtlijnen gemaakt ten aanzien van scouting van jeugdspelers (klik hier).
De clubs die het convenant hebben ondertekend of dat nog gaan doen, vinden echter dat de richtlijnen van de KNVB onvoldoende demping hebben op de ongewenst effecten zoals onder “historie” vermeld.

Reden waarom de clubs zich niet volledig conformeren aan de richtlijnen van de KNVB en de inzet is dan ook de richtlijnen aan te passen tot het voor clubs en jeugdspelers gewenste niveau.
De werkgroep streeft ernaar om met de KNVB te overleggen over het convenant en de gevolgen daarvan.


“Werkgroep”

In het voorjaar van 2013 heeft zich een werkgroep geformeerd die het convenant heeft voorbereid en samengesteld en vervolgens het convenant heeft gepresenteerd aan de clubs.
De werkgroep bestaat momenteel uit:

Jan-Willem van Rijs  RCL
Bert Jan Smallenbroek  Oegstgeest
Hans Schiphorst  ASC
Arnout van Zijl  Voorschoten '97
Ludo Goudkuil  vv Koudekerk

 

Start ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan contact@externscoutenjeugdvoetbal.nl.
Copyright © 2013 Externscoutenjeugdvoetbal
Laatst bijgewerkt: 15 januari 2014